Konstverket Chamber

Verkets titel: Chamber

Lisa Gerdin

Along the Void

25 augusti29 september

Lisa Gerdin utgår ofta från vardagens föremål och bekanta former, vars mått och proportioner bearbetas ingående. I det konkreta och arketypiska söker hon ett uttryck för det gåtfulla; en förskjutning från vardagsspråk till poesi.

Lisa Gerdin arbetar med teckning, collage, objekt och installationer samt har utfört flera offentliga uppdrag såsom Port, skulptur i cortenplåt till nya Värtahamnen i Stockholm, centralaltare, biskopsstol, ambo och präststolar till Storkyrkan i Stockholm, Rumtid, skulptur i tegel vid Campus Valla friidrottsarena i Linköping samt Lufttegel – att reparera sina rum, gestaltning av insynsskydd till Psykiatrins Hus i Uppsala.

Bland utställningar kan nämnas Akroma, ARSENALS Exhibition Hall, Riga, Prime Matter, Teckningsmuseet i Laholm, Härnösand-Paris, Paris, Vänta, Kalmar Konstmuseum, Kalmar, MiArt, Milano, Hommage à Sverker Broström, Thielska Galleriet, Stockholm, Effulgent, Malmö Konstmuseum, Malmö, Sven Lundhs Öga, Färgfabriken, Stockholm.

I utställningen Along the Void visas objekt, målningar och teckningar samt en för utställningen producerad katalog. I arbetet med Along the Void har träslaget furu varit en viktig utgångspunkt, såväl materiellt som immateriellt. I Blåsa Liv av Clarice Lispector uttrycker författaren det så här ”… man tar en träskiva – tall är bäst – och noggrant betraktar ådringen i den. Rätt som det är väller då en våg av kreativitet fram ur det undermedvetna och man kastar sig över ådringen och följer den en aning, samtidigt som man behåller sin frihet.”