En hoppborgskultur med palmer, flugsvampar och blommor

You and me forever

Andy Best och Merja Puustinen
Under våren 2014 visade Katrineholms konsthall den omtalade och väl besökta utställningen I väntan på paradiset av Andy Best och Merja Puustinen. Utställningen gav besökarna möjlighet att integreras med konstnärliga gestaltningarna och i synnerhet inspirerade den barn. Barnens bjöds in till en kreativ process där den centrala gestaltningen i utställningen var en stor hoppskulptur. Utställningen, och i synnerhet hoppskulpturen, nådde en ny målgrupp för kommunens konstverksamhet och därför valde kulturnämnden att köpa in en hoppskulptur som ett offentligt konstverk. Konstverket You and me forever har ingen permanent placering utan är ett flyttbart konstverk som tillsammans med en konstpedagog turnerar runt till förskolor i kommunen.