Verket Strandbild 1 och 2

Strandbild I och II

Torsten Fridh
Strandbild I och II är placerade i anslutning till simhallens omklädningsrum och är två små reliefer i terrakotta föreställande kvinnor i en strandkant. Torsten Fridh föddes 1914 i Undersåker och arbetade företrädelsevis med offentlig konst men ofta i betydligt större skala än de två vi kan se här i Katrineholm.
Invigdes 1978.

I samband med att Duveholmshallen och simhallen byggdes valde man att gestalta valda delar med offentlig konst. En del av denna konst har under åren blivit tvungna att tas bort från simhallen då denna miljö ofta påverkar och skapar stor slitage på konsten. Men en del finns kvar i byggnaden och pryder dess väggar och tak.