Konstverket Morgon i stadsparken

Morgon

Axel G Wallenberg
Morgon är en av Katrineholms kommuns första offentliga konstverk. Den finns i Stadsparken och föreställer en kvinna som tvättar sig vid vattendraget. Verket är skapat i brons av konstnären Axel G Wallenberg som under en period i sitt liv bodde i Katrineholm.
Invigd 1947.

Axel G Wallenberg studerade vid Konstakademien i Stockholm för Carl Milles. Carl Milles och Axel Wallenberg blev sedermera nära vänner och samarbetade ofta med varandra. Efter Carl Milles död 1955 tog Wallenberg över Millesgården som intendent fram till sin pensionering 1983.