Väggar målade som moln.

Spår i tiden – hjulet och de förflutnas små fossil

Anna Berglind-Mörlid
I samband med att tunneln (kallad Lövatunneln) under järnvägen byggdes inbjöds två konstnärer att genomföra gestaltningar av platsen. Resultatet blev Spår i tiden hjulet och de förflutnas små fossil av Anna Berglind-Mörlid och Boggi av Bo Lindholm.

Anna Berglind-Mörlid vill med sitt verk Spår i tiden hjulet och de förflutnas små fossil ge resenärer en bild av Katrineholm genom små symboler av bland annat sockenvapnet, kruset från Vrå, hjulet och huset Framtiden. Delfinen från Fogelstadgruppen. Verket finns uppdelat längs med tunnelns västra vägg.

Invigd 1996.

Boggi av Bo Lindholm