En minnessten till Per Albin Hansson.

Per Albin Hansson

Ture Jörgensen
Per Albin Hansson var en företrädare för arbetarrörelsen och med det syns även han ofta gestaltad framför byggnader som Stadshus och Folkets hus. Per Albin Hansson hade också som Hjalmar Branting en stor betydelse för Sveriges välfärdssamhälle. Verket är gjord i bronsrelief på granit och finns utanför Folket Hus längst med Djulögatan.

Inköpt av 1952 av Folkets Husföreningen.

Ture Jörgensen var född 1907 hade en utbildning vid konstakademin i Stockholm där han gick för Skulptören Bror Hjorth. Ture Jörgensen arbetade mest som skulptör och tecknare.