Konstverket Påväg/On your way av Pia Hedström

På väg/On your way

Pia Hedström
Pia Hedströms väggestaltning På väg/On your way föreställer två flickor samt två rälslängder i olika färger och där en viker över fasadens gavel. Verket sitter på Lokstallets nordliga kortsida samt sandtornets norra och västra sida. Verket ska spegla resande och mötet mellan människor och på så vis tolkar verket Lokstallets närhet till järnvägen samt den verksamhet som bedrivs genom Ungkulturhuset Perrongen som ligger i Lokstallet. Verket lyser fint på kvällar och nätter och kan upplevas från tågfönstret när man åker på västra stambanan.
Invigd 2014.

I augusti 2017 kompletterades verket med en del mot sandtornets norra sida.

Konstverket På väg på tornets norra sida. En person klättrar på väggen