Två små hus med ben.

Motorisk Scenografi

Annika Oskarsson och Tomas Nordström
I folkmun kallas detta verk för De vandrande husen men deras rätta namn är Motorisk Scenografi. Husen och benen har en metallstomme medan tak och väggar är gjorda i aluminium. På natten lyser de med varmt rött sken. De kommer som två älgar ut från skogen vid korsningen Nyköpingsvägen/Åsporten och det diskuteras ofta vart de är på väg och på den frågan finns inget riktigt svar. Varje betraktare äger rätten till sin egen teori. Verket har också varit omdiskuterad och skapat rubriker men idag ser nog de flesta verket som ett landmärke och identitet i Katrineholm.
Invigd 2013.