Konstverket kreaturstorg

Kreaturstorg

Monika Gora
Konstnären Monika Goras röda och orange skulpturer som står i Stadsparken är gjorda i glasfiber. Hon kallar dessa för Jimmys och de finns i olika varianter runt om i Sverige. Här i Katrineholm har grupperingen av Jimmysar fått namnet Kreaturstorg då en del av Stadsparken tidigare var handelsträdgård och boskapsmarknad. Jimmysarna är omtyckta och populära hos många och används gärna av barn och unga att klättra på. När mörkret sänker sig över staden så lyser Jimmysarna varmt i Stadsparken.

Invigd 2009.

Monika Gora är landskapsarkitekt och konstnär bosatt och verksam i Malmö. Hon arbetar ofta med konstnärliga gestaltningar som integreras med platsen eller landskapet där verket ska placeras.