En skulpur av Hjalmar Brantings byst.

Hjalmar Branting

Carl Eldh
Som traditionen bjuder har även Katrineholm en byst på Hjalmar Branting av Carl Eldh. Brukligt är också att bysten står utanför något kommunhus eller annan byggnad som har anknytning till arbetarrörelsen. I Katrineholm kan man se Hjalmar Branting framför Folkets Hus. Bysten är gjord i brons.
Inköpt 1938

Carl Eldh föddes 1873 och var under 1900-talets första hälft en av landets mest anlitade skulptörer. Carl Eldh var utbildad vid dåvarande tekniska skolan i Stockholm (Konstfack) och gjorde en rad stora skulpturer av kända personligheter så som Strindberg i Tegnérparken i Stockholm. Eldh blev också arbetarrörelsens mest anlitade skulptör och med det kan man se hans gestaltningar i många städer.