Skulptur av en persons byst.

Helena

Marylyn Gierow
Helena är en liten skulptur som finns att skåda i Stadsparken straxt intill Stadshuset Gröna Kulle. Verket är skulpterat i lera och gjuten i brons.

Invigd 1975.

Marylyn Gierow är utbildad bland annat vid West of England College of Art i Bristol och Konstakademin i Stockholm, hon arbetar oftast utifrån leran med dess förutsättningar och med skicklig materialkännedom och yrkeskunnighet fångar hon gestaltningarnas personlighet. Porträtt och djurmotiv är vanligt förekommande i Marylyn Gierow skulpturer men mest känd har hon nog blivit för sina gestaltningar av hästar.

Skicka ett tips om sidan till någon
Kulturförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-576 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kulturförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*