Fontän där vattnett faller mellan olika nivåer.

Från fall till fall

Arne Jones
Fall till fall är en skulptural gestaltning i koppar där vatten porlar ner för dess bladliknande vingar. Från början var verket placerad inomhus i nämndhusets entré, men när den sedan placerades utomhus var verket inte gjort för utomhusklimat.  Med det fick omfattande renoveringar av verket göras och den har nu fått en central plats i Stadsparken intill Gröna Kulle.

Inköpt 1959.

Arne Jones arbetade oftast med att kombinera moderna material med klassiska teman och han slog igenom som skulptör 1947 Mest känd är han nog för sina skulpturala vattenspel som kan ses på flera orter runt om i Sverige.