Försök att lägga ett äpple på ett bord av PG Thelander - Katrineholm
Konstverk. Bronsplatta med ett äpple på.

Försök att lägga ett äpple på ett bord av PG Thelander

Verket är gjutet i brons och är en gåva till Katrineholms kommun från konstnären PG Thelander och är placerad i Julita, intill Almgården. Försök att lägg ett äpple på ett bord är från början tillverkat år 1976. Det är gjutet hos Herman Bergmans gjuteri i Stockholm. Dess syskon finns vid Solliden, kungafamiljens sommarbostad, på Öland.

Pär Gunnar (PG) Thelander Thelander är en av Sveriges mest etablerade bildkonstnärer och har med sin bildvärld skapat sig en egen profil i det svenska konstlivet. PG Thelander speglar vår tids samhälle med symbolistiska former där vardagsföremål och djurfigurer gestaltar ett budskap och där en blandning av humor, ironi, fantasi, värme och alvar finns som ingredienser. 2012 invigdes "Tre strutsarna - i väntan på" som finns att skåda i Järnvägsparken.