En skulpur av sittande barn med huvudet vilande på knäet.

Elva år

David Wretling
Skulpturen heter Elva år och var en gåva från Ingenjörsförbundet Katrineholm till Tekniska skolan. Skulpturen, som är av brons, visar en sittande flicka som lutar sitt huvud mot sina uppdragna ben. På sockeln står det ”Från forna elever”.

Inköpt 1961.

David Wretling föddes i Umeå 1901 och som Axel G Wallenberg var han elev till Carl Milles. Han gestaltade oftast människor och finns representerad i ett flertal kyrkor runt om i Sverige men man kan också se hans verk på andra offentliga platser.