Konstverket Eka av Ann-Charlotte Fornhed

Eka av Ann-Charlott Fornhed

Konstverket Eka är inköpt för att synliggöra Fogelstadgruppen och deras intentioner och värderingar.

Fogelstadgruppen var en informell konstellation av politiskt och kulturellt engagerade kvinnor intresserade av samhällsförändring och för kvinnors ökade rättigheter i samhället. Fogelstad ligger beläget i Katrineholms kommun cirka två mil norr om centralorten. Verksamheten hålls levande idag av Kulturföreningen Fogelstad.

Efter inkomna skissförslag från konstnärer och katrineholmarnas röster fick konstnären Ann-Charlott Fornhed äran att utförda uppdraget om ett nytt offentligt konstverk.

Konstnären har valt det mest kända fotot av de ledande kvinnorna på Fogelstad,  Elisabeth Tamm, Ada Nilsson, Honorine Hermelin, Elin Wägner och Kerstin Hesselgren. Fotot stort, 110 cm, för att du ska kunna känna de starka kvinnornas närvaro. Fotot är blästrat eller tryckt på tjockt glas. En historisk linje över viktiga milstolpar i svensk kvinnohistoria är en del i skulpturen och ett citat från en kursdeltagare vid Fogelstad finns representerat. "Jag kom hit som ett ingenting och cyklade härifrån som en människa".

Verket är belyst på kvällen och belysningen kan skifta färg bereonde på årstid, högtid eller annat. Det är placerat utanför Kulturhuset Ängeln och invigdes 2017.

 

Skisstävlingen

Katrineholms kommun har sett vikten av att lyfta fram Fogelstadgruppen och föreningens arbete i kommunen och beslutade 2015 att synliggöra Fogelstadgruppen genom ett samtida offentligt konstverk i Katrineholms centrum.

Tre samtida konstnärer blev utvalda och inbjudna att skissa på en gestaltning till en eller två platser som i sin identitet kan förknippas till Fogelstadgruppens intentioner. De tog alla i sina förslag hänsyn till att verket skulle, utifrån ett samtida perspektiv, gestalta de intentioner och värderingar som Fogelstadgruppen stod för.

I juryn satt en tjänsteman från Katrineholms kommun, Cecilia Björk, ordförande i kulturnämnden, en representant från Fogelstadföreningen samt två konstnärer.

Innan juryn träffades frågade vi allmänheten vilket verk de tyckte skulle bli en permanent gestaltning. Synpunkterna som kom in tog juryn med i sin bedömning.

 

Fogelstadgruppen

Fogelstadgruppen tog initiativ till och drev Kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad (1925–54). Frågor som rörde brukande och ägande av jord, fred, demokrati, kvinnor, skola och socialpolitik var grundläggande för gruppens verksamhet och ställningstaganden. Utgångspunkter var tron på den enskilda individen, den organiserade gruppen, behovet av kvinnliga erfarenheter och insatser i samhället samt nödvändigheten av att överbrygga motsättningar mellan det offentliga och det privata. Verksamheten hålls levande idag av Kulturföreningen Fogelstad.

 

Konstnären ord

Jag har valt det kanske mest kända fotot på de ledande kvinnorna på Fogelstad – de fem i den så kallade ”Konstellationen”: Elisabeth Tamm, Ada Nilsson, Honorine Hermelin, Elin Wägner och Kerstin Hesselgren. Det fanns även en sjätte viktig kvinna, Ebba Holgersson, som tyvärr inte finns med på bilden. Dessa var de som startade och drev Kvinnliga medborgarskolan och ”spred ljuset” vidare – genom kunskap och engagemang.

Fotot har jag valt dels för den viktiga igenkänningen – det är bland det första man stöter på när man kommer i kontakt med Fogelstadgruppen. Dels för att det så fint speglar både kvinnornas olikheter, men också förmedlar den starka närvaro de måste ha utstrålat. Därför är fotot stort, 110 cm, man ska känna att de är närvarande.

Fotot blästras eller trycks på tjockt glas och belyses så att de ljusa partierna i fotot lyses upp. Omkring glaset med en distans på några centimeter löper ett band i rostfritt stål, till visst skydd för glasets kant.

Figuren är utskuren i tjockt akrylglas och får vara en symbol för alla de ca tvåtusen kvinnor som passerade Fogelstads kurser. Även om hon redan bär med sig sitt ljus dit är det förlöst och lyser klarare efter vistelsen på Fogelstad. Citatet från en kursdeltagare illustrerar detta fint: "Jag kom hit som ett ingenting och cyklade härifrån som en människa".

En historisk linje över viktiga milstolpar i svensk kvinnohistoria är en del i skulpturen. Den moderna svenska kvinnans historia, etsad i form av årtal och händelser, ringlar som ett band i rostfritt stål över sockeln. Bandet kan också kompletteras med ytterligare information längre fram om man så önskar, då utförandet är gjort så att man enkelt kan fylla på med nya händelser i den del av måttbandet som fortfarande är blank.