Två cirklar liknande hjul i en kakelvägg.

Boggi

Bo Lindholm
I samband med att tunneln (kallad lövatunneln) under järnvägen byggdes inbjöds två konstnärer att genomföra gestaltningar av platsen. Resultatet blev Spår i tiden - hjulet och de förflutnas små fossil av Anna Berglind-Mörlid och Boggi av Bo Lindholm. 

Boggi finns i hela tunneln mellan centrum och norr och är en helhetsgestaltning som integreras med tunneln där stenläggning i marken och kakelplattorna på väggarna skapas en illustration av stationen där gångbanan blir perrong och cykelbanan blir spår.  Konstnären har också skapat tågens hjulaxlar i betong och emalj, dessa ska markera uppgångarna och numreringarna av perrongerna ovanför.

Invigd 1996.

Spår i tiden - hjulet och de förflutnas små fossil
av Anna Berglind-Mörlid