Konstverket Blazon 1 på  fasaden till Lövåsgården

Blazon 1

Linda Bäckström
Linda Bäckströms verk Blazon 1 går att se på väggen straxt innan Lövåsgårdens västra entré. Blazon 1 visar heraldiska symboler och är inspirerad av kulturen i sydvästra USA där man bland annat broderar dessa status- och maktsymboler på sina kläder. Linda Bäckström syr upp sina former i tyg och fyller sedan dessa med fogmassa. Detta verk har efteråt gjutits i aluminium och det gör att man uppfattar verket som mjukt elastiskt men egentligen är det statiskt och hårt. Blazon 1 ingår i en serie på tre verk där de två övriga, Blazon 2 och 3 finns inne i äldreboendets trapphallar och då monterad mot en mönstrad tapet.
Invigd 2013.

 

Verken Blazon 2 och 3