Big blue av Linda Bäckström - Katrineholm
Konstverket Big blue. En blå häst som stegrar sig.

Big blue av Linda Bäckström

Konstnären skriver såhär om sitt verk. "Ett skulpturalt spel mellan urkraft och viktlöshet. Mitt mål har varit att gestalta ett möte mellan en spatiös, blå, vidsträckt Texas-himmel och en fri, otyglad, muskulös och kraftfull symbol. Verket är en stegrande fri mustang som färgats blå likt himmeln. Det är en explosiv rörelse i en kraftfull pose färgad av den himmel den rör sig under." Så skriver konstnären själv om verket".

Verket Big blue finns att se vid kvarteret Hästen. Invigd 2018.

Kulturförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-576 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kulturförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*