Offentlig konst i Katrineholm

Grön markering visar konstverk utomhus
Blå markering visar konstverk inomhus

Offentlig konst-folder

Skicka ett tips om sidan till någon