17 juni 2015

Vinnaren i skisstävlingen är korad!

Konstverk av Ann-Charlotte Fornhed

Vinnare i skisstävlingen är verk nummer 2 av Ann-Charlotte Fornhed!
Fogelstadgruppen var en informell konstellation av politiskt och kulturellt engagerade kvinnor intresserade av samhällsförändring och för kvinnors ökade rättigheter i samhället. Fogelstadgruppen bestod bland annat av godsägaren Elisabeth Tamm, läraren Honorine Hermelin samt författaren Elin Wägner.

I samarbete med Fogelstadföreningen har nu Katrineholms kommun, kultur- och turismförvaltningen genomfört en tävling om ett offentligt konstverk utifrån Fogelstadgruppen engagemang och arbete. Tre konstnärer var inbjudna att skissa på förslag till gestaltningen och utifrån allmänhetens synpunkter och ett eget arbete av juryn har nu beslut tagits om vilken konstnär som får uppdraget att utföra den konstnärliga gestaltningen.

Konstnären heter Ann-Charlotte Fornhed är bosatt och verksam i Stockholm och har gjort en rad offentliga gestaltningar runt om i landet. Konstverket, som heter ”Eka” kommer att stå klart utanför Kulturhuset Ängeln under hösten 2016.

Ann-Charlotte Fornhed säger:

"Fotot har jag valt dels för den viktiga igenkänningen – det är bland det första man stöter på när man kommer i kontakt med Fogelstadgruppen. Dels för att det så fint speglar både kvinnornas olikheter, men också förmedlar den starka närvaro de måste ha utstrålat. Därför är fotot stort, 110 cm, man ska känna att de är närvarande.

Fotot blästras eller trycks på tjockt glas och belyses så att de ljusa partierna i fotot lyses upp. Omkring glaset med en distans på några centimeter löper ett band i rostfritt stål, till visst skydd för glasets kant och ev med plats för belysning.

Figuren är utskuren i tjockt akrylglas och får vara en symbol för alla de ca tvåtusen kvinnor som passerade Fogelstads kurser. Även om hon redan bär med sig sitt ljus dit är det förlöst och lyser klarare efter vistelsen på Fogelstad. Citatet från en kursdeltagare illustrerar detta fint: ”Jag kom hit som ett ingenting och cyklade härifrån som en människa

En historisk linje över viktiga milstolpar i svensk kvinnohistoria är en del i skulpturen. Den moderna svenska kvinnans historia, etsad i form av årtal och händelser, ringlar som ett band i rostfritt stål över sockeln. Bandet kan också kompletteras med ytterligare information längre fram om man så önskar, då utförandet är gjort så att man enkelt kan fylla på med nya händelser i den del av måttbandet somfortfarande är blank.”.

Verket kommer placeras utanför Kulturhuset Ängeln.
Bilden nedan är ett montage.

Konstverk av Ann-Charlotte Fornhed