29 maj 2013

Nyinrättat stipendium för konstnärer

AIR Sörmland är ett nyinrättat stipendium som vänder sig till svenska, nordiska och baltiska samtidskonstnärer som är intresserade av en arbetsperiod i en sörmländsk kontext. Stipendiet är ett samarbete mellan Art Lab Gnesta, Eskilstuna konstmuseum, Katrineholms konsthall samt länskonstkonsulenten i Sörmland.

Stipendiet är menat att stödja professionellt konstnärligt arbete och samtidigt generera ny energi kring samtidskonstens roll i Sörmland. Konstnären behöver ingen tidigare koppling till Sörmland.

Stipendiet ska delas ut årligen och innefattar

  • 4 veckors vistelse hos Art Lab Gnesta inkl ateljé och (familjevänligt) boende omkring oktober 2013
  • stipendiesumma om 10 000 kr
  • möjlighet till presentation av arbetet hos Katrineholms konsthall 2014
  • viss reseersättning

 

AIR Sörmland