2 oktober 2014

Kultur- och turismförvaltningen får 1,4 miljoner!

Katrineholms kommun och kultur- och turismförvaltningen blev den 1 oktober beviljade stöd från Boverket på 1,4 miljoner för att genomföra ett offentligt konstprojektet, ”Ljusare konst – tryggare stad”.

Syftet med kultur- och turismförvaltningens projekt är att öka tryggheten och jämställdheten genom den offentliga konsten. I ljusplanen för Katrineholms kommun står att läsa "forskning visar att fler kvinnor än män känner sig otrygga i stadens offentliga rum. En bra ljussättning för tryggare platser är därför viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv”. Sedan 2007 har Katrineholms kommun gjort ett aktivt val att gestalta det offentliga rummet med konst. Konstverken som placeras ut i den offentliga miljön ger platsen en unik karaktär och stärker platsens identitet.

Projektet tar ett nytt grepp om frågan om jämställdhet i det offentliga rummet genom att arbeta med offentlig gestaltning i ljus istället för att enbart genomföra belysningsåtgärder. Utgångspunkten är att en plats värde höjs genom att den utsmyckas med offentlig konst vilket gör att tryggheten ökar jämfört om det enbart finns bra belysning.

Målgruppen är i första hand ungdomar mellan 13-25 år i Katrineholms kommun, huvudsakligen unga kvinnor och då med särskilt fokus på unga kvinnor med utländsk bakgrund. Projektet löper från 1 oktober 2014 till 1 maj 2016.

"Vi är väldigt glada att Boverket tror på vår projektidé. Detta projekt förstärker kommunens profil som en konst- och kulturstad samtidigt som vi skapar en tryggare stad för våra unga." säger Truls Olin, chef allmänkultur, kultur- och turismförvaltningen. 

 

Boverket fördelade cirka 6,6 miljoner kronor till sex utvecklingsprojekt runt om i landet.