5 november 2015

Is-skulptering live

Den 27 och 28 november kommer Lena Kriström att inför publik gestalta två isskulpturer.

Skulptör Lena Kriström, Jukkasjärvi

Is och sten är Lenas material. Även magnetits om är järnmalm från gruvan i Kiruna har blivit ett viktigt och hållbart material för hennes arbeten. Iskonst, offentliga utsmyckningar och egen konst på utställningar runt om i Sverige är Lenas arbetsfält efter avslutad konstutbildning på Konsthögskolan i Stockholm 1984.

Is har som material intresserat Lena sedan början av 1990-talet, då de första isskulpturerna i Jukkasjärvi kom till. I mer än 20 vintrar har hon skapat för Icehotel i Jukkasjärvi. Isen vill hon inte vara utan. Den är ett magiskt, mäktigt och spännande material med fler dimensioner än andra. Genomskinlig, föränderlig och förgänglig och helt beroende av ljuset har isen blivit mycket viktig för Lena iskapandeprocessen. Ur ett isblock från Torneälv i Jukkasjärvi kan hon snabbt arbeta fram en ca 2meter hög isskulptur.

En tuschteckning varje dag har Lena tecknat sedan 2003. Hon har numer än 4300 teckningar som är numrerade. Innehållet i Lena Kriströms konst handlar om människan i nuet. Det som händer med hennes svarta linjer i teckningarna känns väl igen i ljus ­‐ och kontrast spelet i både isskulpturer, sten-och magnetitskulpturer.

Arrangör: Katrineholms konsthall, Citysamverkan i Katrineholm och Katrineholms kommun.