9 oktober 2013

Första träffen med cykelambassadörerna

Gruppbild på några av kommunens cykelambassadörer

Måndagen den 30 september hade vi vår första träff med kommunens cykelambassadörer. 14 nyfikna och engagerade personer kom till mötet för att diskutera cykelfrågor i Katrineholm. 

En stor del av mötet ägnades åt att lära känna varandra och samtala om våra förväntningar. Från kommunens håll lyftes den gång- och cykelplan som ska tas fram under våren 2014 och där cykelambassadörerna kommer att ha en viktig roll. I detta ingår att lyfta idéer på hur Katrineholms kommun kan utvecklas på både lång och kort sikt gällande cykel.

Cykelambassadörerna hade även de många tankar om sin roll. De vill förbättra cykelvägnätet och främja cykel- och hjälmanvändandet i kommunen.

Kathinka Kernen svarar så här på frågan varför hon vill vara Katrineholms kommuns cykelambassadör: För att jag älskar att cykla och kan man få andra att börja cykla mer vore det toppen. Även kunna vara med och ha åsikter är det gäller cykelfrågor i Katrineholm. Lämna in tips och idéer för att främja cykelåkande. Ett bra sätt att börja använda hjälm vilket jag har varit dålig på.

Agneta Carlsson vill påverka och informera om behovet av cykelvägar utanför stadsgränsen. Hon vill få fler vuxna att använda cykelhjälm – för barn gör som vuxna gör.

Under mötet diskuteras även hur Katrineholm är som cykelkommun. Några av de tankar som kom upp var att Katrineholm är bra som cykelkommun men det finns förbättringsområden. Ibland är det otydligt var cyklister och gångare ska gå och åka. Även om det finns många cykelvägar är det på många platser även så att cykelbanorna blir avbrutna av vägar och dylikt. Förslag kom upp på att återinföra de vita strecken på kombinerade cykel- och gångbanor. Även cykelsymboler och ”gångsymboler” på marken.

Cykelambassadörerna vill att cykelbanorna ska gå till riktiga ”mål” i stan, som exempelvis Kulturskolan dit många barn och ungdomar cyklar. Många vill påverka användningen av cykelhjälm. Kommun, polis och landsting kunde jobba tillsammans för att förebygga olyckor och främja användning av cykelhjälm.

Från kommunens sida tycker vi det ska bli väldigt spännande att fortsätta samarbetet med cykelambassadörerna.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*