Kulturskolan

Kulturskolan i samarbete med DuD

Kulturskolan undervisar elever inom förskola, grundskola och gymnasieskola i musik, bild, dans och drama.

Kulturskolan når alla barn inom grundskolan. Den vänder sig även till förskolan och gymnasieskolan. Cirka 800 elever betalar för individuell undervisning eller undervisning i grupp inom musik, bild och musikal. Kulturskolan ger varje år ett stort antal föreställningar, både för allmänheten och inom förskolan/skolan.

Samarbete med föreningar

Kulturskolan samarbetar med:

  • Kulturföreningen Drag utan Drog (DuD)
  • Katrineholms Symfoniorkester
  • Katrineholms Teaterförening
  • Katrineholms Kammarkör
  • Triangelföreningen KFUM.

För dans- och dramaundervisningen sker ett samarbete med kulturföreningen Drag utan drog,  DuD. Kulturskolan ger cirka 120 föreställningar per år. 

Kulturskolan - skolan du längtar till!

Kulturskolans webbplats

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*