teaterföreställning

Kulturstrategi för barn och unga

Kulturstrategi för barn och unga gäller 2016-2019. Ansvariga för strategin är bildningsnämnden, kulturnämnden samt vård- och omsorgsnämnden. Fokus ligger på kultur för, med och av barn och unga

FÖR Alla barn och unga i Katrineholms kommun hargod tillgång till kulturupplevelser.

MED Alla barn och unga i Katrineholms kommunhar goda möjligheter till kulturskapande.

AV Alla barn och unga i Katrineholms kommun har inflytande över sitt eget kulturliv och har goda möjligheter att utforma och mötas i egna aktiviteter.

Kulturstrategi för barn och unga 2016-2019