Styrdokument

  • Utklipp från Kulturplan

    Kulturstrategi för barn och unga

    Kulturstrategi för barn och unga gäller 2016-2019 och har tagits av bildningsnämnden, kultur- och turismnämnden samt vård- och omsorgsnämnden.
Skicka ett tips om sidan till någon
Kulturförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-576 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kulturförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*