12 juni 2013

Kulturstipendium 2013 utdelat!

Motivering: Gun Haglund är en person med en mångbottnad kunskap och intresse för kulturen och dess förutsättningar. Hon är en kulturperson som figurerat i Katrineholms konst- och kulturliv sedan 1980 då hon flyttade till kommunen. Hennes konstnärskap kanske mest förknippats med keramik och med hennes populära keramiska gestaltningar. Men intresset och engagemanget för konsten och kulturen är mycket större än så. Gun Haglund har starkt engagerat sig i det lokala och regionala kulturlivet, hon har drivits av ett genuint intresse att testa nya utmaningar och prova nya uttrycksformer inom kulturområdet där bildkonsten, scenkonsten och körsång kan nämnas. Under de senaste fem åren har hon initierat och drivit Konstprojektet ”Konst på åsen” som är en utomhusutställning på naturreservatet Jägernåsen, med konstnärer från Sörmland. Ett projekt som har blivit mycket populärt och är idag ett eftertraktat besöksmål för Katrineholmare och hitresande gäster.