24 juni 2014

Johanna Adebäck får årets vistelsestipendium från AIR Sörmland

Juryn för Artist in Residence tilldelar Johanna Adebäck 2014 års vistelsestipendium för hennes arbete kring regionens identitet, turism och varumärket Sörmland.

Johanna Adebäck, född 1982, är utbildad på Umeå konstskola och vid Konstfack i Stockholm. Hon är verksam i Göteborg. Hennes konst inspireras av och utformas i relation till etablerade system och mönster, begränsningar och möjligheter i vårt vardagliga liv. I sitt arbete fokuserar hon på primärt sociala och fysiska strukturer, som språk och arkitektur. Hon upptäcker, observerar och ger alternativa perspektiv på dessa strukturer som vi både har skapat och anpassat oss till.

Som stipendiat kommer Johanna Adebäck att utgå från hur platsen Sörmland fungerar som produkt och närmare utforska hur detta synliggör en viss hierarki.

 

Juryns motivering

För hennes aktuella koppling till länet och hur konstnären tidigare presenterat en bredd av arbeten som utgått från specifika platser dock alltid med en gemensam röd tråd. Juryn välkomnar ett utifrånperspektiv på den sörmländska samtiden och ser fram emot ett arbete om hur en plats uppfattar sig själv, hur den vill bli uppfattad och hur den uppfattas utifrån.

 

AIR Sörmland-stipendiet delas ut till en konstnär årligen och innefattar:

4 veckors vistelse hos Art Lab Gnesta ink ateljé och boende hösten/vintern 2014-2015.

Stipendiesumma om 15 000 SEK

Utställning av arbetet under 2015 eller 2016

I samband med vistelsen håller konstnären minst en men helst två arvoderade föreläsningar om sitt konstnärskap. En i östra delen av länet och en i västra.

Rundresor i länet tillsammans med konstkonsulenten för möten med konsthallschefer/utställningsarrangörer/kulturchefer/inköpsansvariga i kommuner och liknande.

 

Om AIR

AIR Sörmland är ett Artist In Residence program som vänder sig till svenska, nordiska och baltiska samtidskonstnärer som är intresserade av en arbetsperiod i en sörmländsk kontext. AIR Sörmland vill framförallt lyfta samtidskonstens roll i regionen och på samma gång öka nyfikenheten och förståelsen kring den samt generera nya perspektiv kring samtidskonst i Sörmland. Stipendiet är ett samarbete mellan Art Lab Gnesta, Sörmlands museum, Eskilstuna konstmuseum, Katrineholms konsthall och Ebelingmuseet.

Juryn för AIR Sörmland har i år bestått av Caroline Malmström Art Lab Gnesta, Lars-Erik Wahlberg Sörmlands museum, Kenneth Åström Eskilstuna konstmuseum, Truls Olin Katrineholms konsthall.

 

www.johannaadeback.se

Skicka ett tips om sidan till någon