12 juni 2013

Invigning av offentligt konstverk

Fredagen den 14 juni kl 15 inviger Katrineholms kommun ett nytt offentligt konstverk och då av konstnärsparet Annika Oskarsson och Thomas Nordström. Det är konstverket ”Motorisk scenografi” som kommer att placeras vid väg 52, infart från Nyköping, något innanför T-korsningen till Åsporten. Katrineholms kommun, kultur- och turismförvaltningens ordförande Cecilia Björk tillsammans med Service- och teknikförvaltningens chef Lorraine Fröberg inviger konstverket och konstnärerna närvarar.

Annika Oskarsson och Thomas Nordström är verksamma i Stockholm och har med sin konst i huvudsak fokuserat på gestaltningar av det offentliga rummet och med det gjort en rad offentliga utsmyckningar runt om i Sverige och Norge. Oftast har de arbetat ihop som par men har även arbetat en hel del med egna offentliga uppdrag under åren. Båda har sin konstnärliga utbildning vid Konstfack i Stockholm.

Katrineholms Kommun har under de senaste åren rönt stor uppmärksamhet med sin satsning med konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet. Detta är en medveten satsning som är ett led i att skapa en attraktiv och tillgänglig stad med den offentliga konsten fokusera på stadens infarter för att skapa en lustfylld entré till Katrineholms centrum för Katrineholmarna och hitresande gäster.

Konstverket Motorisk Scenografi