8 augusti 2013

Äntligen bygger vi skatepark!

Vägen har varit krokig, men nu är alla hinder för skateparken undanröjda. Sista veckan i augusti kommer grävmaskinerna och påbörjar arbetet.

Bygget av Katrineholms skatepark sker i direkt anslutning till Ungkulturhuset Perrongen vid Lokstallarna. Det blir en 1200 kvadratmeter stor park i betong, med både street- och pooldel. Parken är formgiven av NORD skateparks och utformas i samråd med Katrineholms skateboardklubb.

En skatepark av den här karaktären kommer att locka skatare från när och fjärran och bidrar därmed till att öka Katrineholms attraktionskraft. Det blir möjligt att arrangera både nationella och internationella tävlingar och parken har potential att bli en turistattraktion, som bidrar till att öka antalet besökare. Förhoppningen är att skateparken blir en ny kulturell mötesplats för Katrineholms invånare i olika åldrar.

Skicka ett tips om sidan till någon