Värmbols idrottsplats

Anläggningen drivs av Värmbols Football Club. Den ligger i Katrineholms västra utkant.

Där finns två 11-manna gräsplan, en 11-manna grusplan, två 7-manna gräsplaner, samlingslokal, omklädningsrum och duschar.

Värmbols FC

Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*