Trolldal, ridanläggning

Anläggningen drivs av Katrineholms Ryttarförening och ligger 3 km söder om Katrineholm.

Där finns stall, ridhus och ridbanor, omklädningsrum och duschar.

Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*