Sunds gärde, flygplats

Anläggningen drivs av Katrineholms flygklubb och ligger ca 2 km norr om Katrineholm.

Där finns landningsbana, hangarer och klubbstuga med omklädningsrum och dusch.

Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Katrineholms flygklubb