Siggetorpastugan, orientering

Anläggningen drivs av Katrineholms Orienteringsklubb och ligger 3 km norr om Katrineholm.

Där finns samlingslokal, omklädningsrum och duschar.

Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*