Ramsjöhult, friluftsområde

Anläggningen drivs av Friluftsfrämjandets Katrineholmsavdelning. Den ligger ca 5 km öster om Katrineholm.

Där finns raststuga, vindskydd samt vandrings- och skidspår.

Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*