Jättorp, golf

Anläggningen drivs av Katrineholms Golfklubb och ligger 7 km öster om Katrineholm.

Där finns 18- och 9-hålsbana, restaurang, samlingslokaler, omklädningsrum och duschar.

 

Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Katrineholms golfklubb