Djulö, kanot

Anläggningen drivs av Katrineholms Kanotklubb och ligger 2 km söder om Katrineholm i anslutning till Djulöbadet. Här finns åtta kanotbanor, omklädningsrum och dusch.

Katrineholms Kanotklubb, foto: Hanna Maxstad

Regler vid Kanotklubbens bryggor
De nyanlagda bryggorna vid Kanotklubben får givetvis användas av alla. Både allmänheten och Kanotklubbens medlemmar är välkomna. Bryggornas främsta syfte är dock att tillgodose Kanotklubbens behov och är specialanpassade utifrån deras verksamhet. Vid tävlingar eller träningar får privatpersoner vara beredda att stå lite åt sidan för att ge plats till de som behöver använda bryggorna i tränings/tävlingssyfte.

Bryggor vid Djulö och Kanotklubben, foto: Josefine Karlsson

Bad

När det gäller bad från bryggorna är det att föredra att istället använda Djulöbadets bryggor, som även är anpassade utifrån just bad. Djulöbadet ligger i direkt anslutning till Kanotklubben. Mer information om Djulöbadet hittar du i högerspalten.

Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*