Björkviks idrottsplatser

Björkviksvallen vid bygdegården. Foto: Marie Moqvist

Anläggningarna drivs av Björkviks idrottsförening.

En 11-manna gräsplan ligger norr om samhället, bredvid bygdegården. Omklädningsrum och dusch är i bygdegården.

En 11-manna grusplan finns i anslutning till idrottshallen och skolan, med dusch och omklädning i idrottshallen.

Björkviks idrottsförening

Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*