Vandra i vår vackra natur

Raststugan/skärmskydd vid Krämbol, foto: Josefine Karlsson

Hälsans Stig i Katrineholm är 10 km lång och kan användas av såväl söndagsflanörer som frisksportare, dagisgrupper och pensionärer. Varje kilometer är utmärkt med skyltar, så att du alltid vet vilken sträcka som tillryggalagts.

Ringleden är en vandringsled utan början eller slut som går runt hela Katrineholms tätort. Den är markerad med blå ringar. Här finns kulturmiljöer och skogsterräng, välbesökta rastplatser och avskildhet.
 
Krämbolsleden är 5,5 km lång och går genom varierad terräng i friluftsområdet Krämbol. Utefter leden finns informationstavlor om naturen. Vill du koppla av och vila en stund finns en raststuga och skärmskydd vid sjön Viren. Leden utgår från en parkeringsplats söder om Sjöholm och är markerad med träpilar.
 
Sörmlandsleden är en ca 100 mil lång vandringsled som slingrar sig genom hela Södermanland. Den passerar naturligtvis genom Katrineholms kommun och kan vara en smidig väg ut i naturen. Leden är markerad med orange färg på pilar, på ringar runt träd och på stolpar. Skärmskydd och eldstäder finns på strategiska platser. Du hittar detaljerade etappkartor och kontaktinformation på Sörmlandsledens webbplats, se länk till höger. 
 
Forssjö Natur- och Kulturmuseum
Två vandringsslingor, 5 och 11,5 km, med skyltar som visar på sevärdheter vid Askersunds gård sydost om Katrineholm.
 
Trekking Sweden
Erbjuder kompletta vandringspaket med transport och lunch, det finns tre stycken olika vandringar.
 
Kulturslinga i Kantorp, Sköldinge
Gör en 3 km lång vandring i Kantorps kulturmiljö där gruvdrift pågick i nära 150 år. Gruvan nerlagd 1967.
Skyltar är utplacerade längs slingan som berättar om industriprocessen, byggnader, mineraler m.m.

Skicka ett tips om sidan till någon
Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Hitta till din favoritvandringsled med hjälp av appen Naturkartan. Ladda ned appen här