Kommunens växthusanläggning

I växthuset odlas alla utplanteringsväxter, runt 50 000 plantor, till kommunens parkanläggningar. Broderiträdgården invid stadshuset Gröna kulle, Stadsparken, kommunens övriga parker och de olika speciella blomsterarrangemang som finns utställda på stadens gator.

I växthuset förvaras också många av de speciella växter som hör till tapetgruppen i Broderiträdgården under vintern.

Under sommarsäsongen finns även en reserv av utplanteringsväxter för att kunna återplantera om någon plantering skulle förstöras och för att ha vid publika evenemang (jubileum, invigningar mm).

Inom växthusområdet finns en träd- och buskbank, vilket innebär att små träd och buskar köps in och sätts på tillväxt för att så småningom planteras ut i parkerna.

Enligt kommunallagen säljer vi inte växter till privatpersoner. Däremot går det bra för kommunala förvaltningar, bolag och föreningar att handla i växthuset, t ex till någon som fyller år, slutar sin anställning eller andra uppvaktningar och evenemang. Naturligtvis också för att pryda arbetslokalerna.

Växthuset har produktion året om, från penséer på våren till julstjärnor på vintern.

I kommunens växthus, små plantor i långa rader. Foto: Marie Moqvist

Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*