Stadsparken

Stadsparken, i centrala Katrineholm, byggdes i slutet av 1940-talet och är den största så kallade finparken.

Friluftsscenen alldeles intill uteserveringen används flitigt under sommarhalvåret av arrangörer för många olika slags evenemang, inte minst musikaliska sådana.

Stadsparken har blivit en omtyckt mötesplats för både katrineholmare och besökare. En park där många sinnen tillfredsställs. Här finns, förutom en kaskad av växtprakt, bland annat en lekpark för de små, en aktivitetspark (utegym) och en beachvolleyplan.

I månadsskiftet maj-juni drar rododendron- och azaleaplanteringarna till sig speciellt intresse med sin färgexplosion av blommor. Under sommarmånaderna flödar de ettåriga och fleråriga växternas färger i olika arrangemang. I parken finns även flera olika konstverk; Morgon, Fölet, Fru Krokodil, Kreaturstorg, Fall till fall, Helena och Galago.

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*