Springkällan

Springkällan invigdes i augusti år 2000 under högtidliga former. Milleniets första nybyggda park i Katrineholm.

Parken fick namnet Springkällan efter titeln på en av Kerstin Ekmans böcker i Katrineholmssviten "Kvinnorna och staden"; Häxringarna, Springkällan, Änglahuset och en Stad i ljus. Parken har många funktioner, den viktigaste är att vara en blommande oas och mötesplats i centrum av staden. Växtmaterialet består av ett flertal sorters perenner, häckar av liguster och idegran samt träd som gullregn och kärrek.

Bild på en fontän omgiven av växtlighet och med en parkbänk bredvid. Foto: Marie Moqvist

Springkällan. Foto: Marie Moqvist

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*