Nolnäsparken

Nolnäsparken i centrala Katrineholm och i direkt anslutning till kyrkogården och består av en gräsmatta och uppvuxna träd.

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*