Kullbergsparken

Kullbergsparken ligger i östra Katrineholm och Kullbergsgatan och täcks av en gräsmatta och har flera storvuxna träd, exempelvis två större granar. Parken saknar idag sittmöjligheter och har få lekmöjligheter.

Kullbergsparken, foto: Therese Lindström.

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*