Götaparken

Götaparken ligger i södra Katrineholm. Parken har gräsytor, lekplats, bollplan samt flera uppvuxna träd och några busksnår.

Götaparken, foto: Therese Lindgren

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*