Djulö trädgård

När växthusen vid Talltullen revs 1989, togs det bästa tillvara och användes till att bygga upp det gamla växthuset vid Djulö. Det är nu bara det äldsta växthuset som är uppbyggt, tidigare har det även funnits växthus på västra sidan av stora nedfarten. Där vandrarhemmet ligger idag fanns förr många drivbänkar.

Själva området där perenna gården ligger har det tidigare enbart varit ett kärr. Iden till perennagården är hämtade från 1800-talets slott och herresäten, växterna är planterade våren 1991.

Perennagården är väl värt ett besök då de första växterna börjar blomma tidigt på våren och de sista blommar för fullt när frosten kommer. Alla växter (dryga 100 sorter) är tydligt utmärkta med namn.

 

 

Bild kommer.

Skicka ett tips om sidan till någon
Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*