Plantering av tapetgruppen

Personal arbetar med att plantera broderikullen som tapetgruppen kallas ibland. Foto: Marie Moqvist

De duktiga parkpersonalen arbetar med att plantera broderikullen, som tapetgruppen kallas ibland.

Fotograf: Marie Moqvist
Skicka ett tips om sidan till någon