Broderiträdgården

Broderiträdgården är den del av Stadsparken där den berömda tapetgruppen finns. Den har blivit känd och uppskattad, inte bara av kommunens invånare, utan även av turister och fackfolk från övriga landet.

Tapetgruppen planteras årligen med cirka 5 000 växter efter mönster från den tid då barockens trädgårdskonst flödade vid stora europeiska slott och herresäten.

Planteringen är cirkelformad med en total yta om cirka 32 kvadratmeter och med en diameter om 6,4 meter. Den är upphöjd i mitten till cirka en meter över markytan. Ritningen görs först i skala 1:20 utifrån vilken en "tårtbit" på 1/8-dels sektion av det symmetriska mönstret ritas på ett stort papper i skala 1:1 som bildar en schablon.

I konturerna till mönstret på schablonen görs små hål med 15 centimeters mellanrum med plats för tunna blomsterpinnar som sticks genom hålen ner i jorden. Schablonen lyfts sedan av och flyttas sedan successivt runt cirkeln. Ett litet myller av pinnar visar mönstret för de som utför planteringsarbetet i början av juni.

Tapetgruppen föddes 1977 och har aldrig haft samma mönster mer än en gång.

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*