Parker och grönområden

Promenad i naturen, foto: Hanna Maxstad

Parker och grönområden är viktiga delar i en stad. I Katrineholm stad finns en stor variation av parker och gröna miljöer för lek och fritid, avkoppling och aktivitet. I högerspalten kan du ladda ned en karta över befintliga parker i Katrineholm. Här nedan kan du även läsa mer om dem.

 • Arboretum

  Arboretet ligger i den östra stadsdelen, närmare bestämt på den plats där Folkets Park låg. Namnet arboretum betyder "trädsamling" och härstammar från det latinska ordet "arbor" som betyder träd
 • Broderiträdgården

  Broderiträdgården är den del av Stadsparken där den berömda tapetgruppen finns. Den har blivit känd och uppskattad, inte bara av kommunens invånare, utan även av turister och fackfolk från övriga landet.
 • Götaparken

  Götaparken ligger i södra Katrineholm. Parken har gräsytor, lekplats, bollplan samt flera uppvuxna träd och några busksnår.
 • Floraparken

  Floraparken ligger i östra Katrineholm. Parken ligger mellan Floragatan och Pilgatan och består av en gräsmatta, blandade träd och buskar samt en lekplats med slänggunga, sandlåda och ett lekhus med rutschkana.
 • Fjärilsparken

  Fjärilsparken är också en mindre park, i Hantverkaregatans förlängning efter servicehuset Igelkotten.
 • Järnvägsparken

  Järnvägsparken ligger i anslutning till järnvägsstationen och är en så kallad finpark, i norra stadsdelen.
 • Kommunens växthusanläggning

  I växthuset odlas alla utplanteringsväxter, runt 50 000 plantor, till kommunens parkanläggningar. Broderiträdgården invid stadshuset Gröna kulle, Stadsparken, kommunens övriga parker och de olika speciella blomsterarrangemang som finns utställda på stadens gator.
 • Kullbergsparken

  Kullbergsparken ligger i östra Katrineholm och Kullbergsgatan och täcks av en gräsmatta och har flera storvuxna träd, exempelvis två större granar. Parken saknar idag sittmöjligheter och har få lekmöjligheter.
 • Kyrkparken

  Kyrkparken ligger i norra Katrineholm och i anslutning till Katrineholms kyrka. Parken har klippta gräsmattor och uppvuxna träd.
 • Lövängen

  Vid Lövängsgatan i Nävertorp ligger Lövängen som kan uppfattas som bostadsgård men är allmän och har stort socialt värde. Parken täcks av en klippt gräsmatta och har flera uppvuxna björkar.
 • Nolnäsparken

  Nolnäsparken i centrala Katrineholm och i direkt anslutning till kyrkogården och består av en gräsmatta och uppvuxna träd.
 • Nävertorpsparken

  Nävertorpsparken, belägen vid kerstinbodagatan i Nävertorp, är en park som fick en rejäl ansiktslyftning i början av 1990-talet.
 • Nävertorps torg

  Nävertorps torg är en mindre park, även den utmed Kerstinbodagatan.
 • Sandbäcksparken

  Sandbäcksparken ligger i östra Katrineholm och vid lokstallarna och är av karaktären naturpark. Parken består av buskage och uppvuxna löv och barrträd. De många stigarna genom området tyder på att många nyttjar området för promenader.
 • Sibeliusparken

  Sibeliusparken ligger vid Sibeliusgatan i centrala Katrineholm och består av en gräsmatta, uppvuxna träd och ett mindre buskage med en sittbänk.
 • Skogsgläntan

  Skogsgläntan ligger mitt i bostadsområdet Nävertorp i Katrineholm. Parken täcks av en gräsmatta och uppvuxna björkar. I dagsläget saknar parken helt utrustning och sittmöjligheter.
 • Springkällan

  Springkällan invigdes i augusti år 2000 under högtidliga former. Milleniets första nybyggda park i Katrineholm.
 • Stadsparken

  Stadsparken har blivit en omtyckt mötesplats för både katrineholmare och besökare. En park där många sinnen tillfredsställs. Här finns, förutom en kaskad av växtprakt, bland annat en lekpark för de små, en aktivitetspark (utegym) och en beachvolleyplan.
 • Sveaparken

  Sveaparken, alldeles intill Kullbergska sjukhuset, är en populär park och då inte minst bland barnen. Här finns nämligen Katrineholms största lekpark.
 • Vattentornets naturpark

  Vattentornets naturpark ligger i östra Katrineholm och består av uppvuxen blandskog med många stigar och promenad-och cykelstråk.
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Upptäck Katrineholms natur med hjälp av Katrineholms naturkarta.

Ladda ned en karta över Katrineholms parker